YAĞMURLAMA SULAMA SİSTEMLERİ

     YAĞMURLAMA SULAMA SİSTEMİNDE BORU SEÇİMİ NASIL OLMALI ?


Yağmurlama sulama sistemi özenle ektiğimiz mısır,şeker pancarı,buğday,pamuk ve soğan gibi ürünlerimizin tohum ve gübreden sona verimini ve kalitesini etkileyen en önemli faktörlerin başında gelir. Yağmurlama sulama sisteminde boru çaplarının seçimi kadar sulama sistemin ana beynini oluşturan  tabancalar diğer bir değişle sprinkler sulama sistemimde suyu toprakla buluşturmaktadır. Yağmurlama sulama sisteminde boru çapı seçiminde  suyun kaynağı yani debisi saatteki sağladığı su miktarı belirleyici olmaktadır. Kaynağına göre suyun miktarı debisi sürtünme ve eğim dikkate alınarak seçilecek pompayla değiştirile bilir artırmak ve ya azaltmak mümkün olmaktadır. Yağmurlama sulama sisteminin boruları 160 mm den 63 mm çapına kadar farklı  büyüklüklerde ve uzunluklarda üretilmektedir. En yaygın olarak kullanılan yöreye ve bölgelere göre değişmekle birlikte   110 mm mandallı boru 5 mt 4 atü ,110 mm mandallı boru 5 mt 5 atü , 110 mm mandallı boru 5 mt 6 atü veya 110 mm mandallı boru 6 mt 4 atü ,110 mm mandallı boru 6 mt 5 atü , 110 mm mandallı boru 6 mt 6 atü  üretilmektedir. 110 mlim boruya yöresel olarak 4 lük denmektedir. Yağmurlama  sulama sisteminde  tarla içine döşenen ve en yaygın olarak kullanılan diğer bir çapta 75 mm mandallı borudur.  75 mm mandallı boru 5 mt 4 atü ,75 mm mandallı boru 5 mt 5 atü , 75  mm mandallı boru 5 mt 6 atü veya 75 mm mandallı boru 6 mt 4 atü ,75 mm mandallı boru 6 mt 5 atü , 75 mm mandallı boru 6 mt 6 atü  üretilmektedir. 75 mm mandallı yağmurlama borusuna yöresel olarak 2,5 luk boru denmektedir.

Boru seçimi yapılırken mandallı yağmurlama borusu alırken borunun kaç atü olduğu, et kalınlığının kaç mm olduğu, hangi hammadde kullanılarak imal edildiği büyük önem taşımaktadır.Borular yılda iki sefer elden geçmektedir. Birincisi ekilen ürünün sulanması için boruların  tarlaya döşenmesi ikincisi hasat yapmadan önce  boruların ve ekipmanların tarladan toplanması aşamasıdır. Birde boruların yaz boyu kavurucu sıcaklıkta tarlada aylarca kaldığını düşünürsek yağmurlama sulama borusunun kaliteli olması yıllarca deforme olmadan kalması ve kullanılması için şu özelliklerin  Sulama Sisteminde kullanılan borularda kesinlikle olması  gerekmektedir. Yağmurlama boruları 6 atü den daha düşük olmamalı, taşınırken maruz kalacağı yüklere dayana bilmesi için boru boylarına içten fazladan güçlendirme yapılması gerekmektedir, güneş ışıgına maruz kaldıkları için uv katkılı ve esnek olmaları gerekmektedir. Kemirgenlere  ve oluşabilecek Mikroorganizmalara karşı dayanıklı olmaları gerekmektedir.

En iyi yağmurlama borusu yada diğer bir değişle en dayanıklı yağmurlama borusu esnek hafif ve darbelere ve güneş ışınlarına karlı dayanıklı olmalıdır.

Fatih Karataş

 

                                                        www.borubank.com

Yorumlar